top of page

GADEKÆRET - SKÆRING BÆK II

Med anden fase af Skæring Bæk “Gadekæret” har Folk Arkitekter tegnet et projekt der bygger videre på AAB stærke tradition, og skaber et nyt alment boligområde af hidtil uset kvalitet.
Omdrejningspunktet i projektet er ressourcerummet – en ny type fællesrum der fungerer som en fleksibel udvidelse af beboernes private bolig. Ressourcerummet skal styrke fællesskabet og give grobund for integration på tværs af demografi og matrikelskel. Samtidig skal de fleksible sikre frugtbare rammer for området spirende iværksættere og foreningsliv.

Gadekærets stærke identitet og veldisponerede og trygge byrum er forudsætningen for den gode bolig og for at fællesskabet kan udfolde sig. Byggeriet er opført i gode materialer, som patinerer smukt, og skaber variation og tilhørsforhold. Og med en variation af boligtyper sikre vi en mangfoldig beboersammensætning.

Når et boligområde fungerer, skabes der et enormt overskud, som kan deles med den omkringliggende by. Ressourcerummet åbner således Gadekæret mod de omkringliggende kvarterer, og inviterer beboernes venner og bekendte til at deltage i et spirende iværksætter-og foreningsliv og bliver til gavn for hele Skæring Bæk.

Alt i alt, et nyt attraktivt alternativ til storbylivet i Århus.

Sted:

Typologi:

Størrelse:

Status:

Klient:

Samarbejdspartnere:

Skæring Bæk, Danmark

Helhedsplan / Boligbyggeri

9.500 m2

Konkurrenceforslag

AAB

-

bottom of page