top of page

ALTANER OG KVISTALTANER PÅ FREDERIKSBERG

Bygherre ønsker i første omgang at etablere 18 altaner mod egen gård og 3 mod gade. Altanerne placeres enkeltvis over hinanden, så der senere hen er mulighed for at montere altaner på hele gårdfacaden, hvis nye beboere ønsker dette. Altanerne udføres i fladstål og rundprofils balustre i mørke toner som eksisterende vinduer samt bundplader af fibercemtplader i sandfarvede toner som eksisterende puds og murværk. Altanerne monteres med konsoljern i eksisterende facade uden synlige støttekonstruktioner. Der foreslås en 3 fags foldedør i tone og stil med eksisterende 3 fags vinduer og som kan foldes mod naboaltanen. Bygherre ønsker at etablere 5 kvistaltaner og kviste om muligt i flugt med en side af nye facadealtaner afhængigt af indre lejlighedsskel og vægge. Kvistaltaner holdes i omfang inden for kvistene og begynder ved eksisterende skunk og føres ud til eksisterende tagrende. Kvistaltanerne udføres i samme stil som gårdaltanerne. Kviste udformes som saddeltagskviste i relation til gadefacaden og inddækkes i anthra-zink.

Sted:

Typologi:

Størrelse:

Status:

Klient:

Samarbejdspartnere:

Frederiksberg, Danmark

Altaner og kvistaltaner

26 stk. altaner

Projektering

Andelsboligforening

Falkon Ingeniører / Nyrup Hansen

bottom of page