top of page

ALTANER OG KVISTALTANER PÅ ØSTERBRO

Ejendommens samlede loft er frasolgt til tagboliger. De opdelte spidslofter er indrettet individuelt efter beboernes behov. ​ Ejendommens tørreloft er indrettet til en ny bolig. Kælderen er reindrettet for plads til depotrum som flyttes fra det gamle loft. ​ Ejendommens tag udskiftes. Vinduer og facader renoveres og der opføres altaner og kvistaltaner.

Sted:

Typologi:

Størrelse:

Status:

Klient:

Samarbejdspartnere:

København Ø, Danmark

Altaner og kvistaltaner

12 stk. altaner & 1 stk. udgang

Opført 2019

Andelsboligforening

T-KON Ingeniører / H. Nielsen & Sønner

bottom of page