top of page

FRANSKE ALTANER I BRØNSHØJ

Ejendommens eksisterende loft henstår uanvendt. Disse kvadratmeter ønske udnyttet til bolig. Ejendommens eksisterende indretning med to boliger pr. etage, delt af hoved- og bagtrappe, indikerer en opdeling af den nye tagetage på samme vis. Tagetagen vil indeholde to boliger på hhv. 69 og 73 kvm netto og hhv. 78 og 81 kvm brutto. Begge boliger indrettes som treværelses. For at opnå en fornuftig loftshøjde og en optimal anvendelsesgrad i den nye tagetage ønskes den samlede taghøjde hævet med 1,5 meter ved at hæve mansardtagfladen. Denne løsning vil æstetisk ikke ændre voldsomt på ejendommens eksisterende udseende. Den nuværende taghældning af saddeltaget ændres ikke men hæves blot de 1,5 meter. Naboejendommenes og gadens forløb har tagrygge og gesimser med varierede højder samt med varieret udtryk med både mansardtage og saddeltage. Derfor vil en fremtidig højere tagryg ikke springe i øjnene i gadeforløbet ud mod Frederikssundsvej. Mod gaden udføres tagvinduer og kviste og mod gården udføres tagvinduer og to nye kviste med franske altaner. Kviste udføres i samme arkitektur som eksisterende. Nyt tag opføres med tegl på mansardtagflader.

Sted:

Typologi:

Størrelse:

Status:

Klient:

Samarbejdspartnere:

København N, Danmark

Franske altaner

2 stk.

Opført 2013

Privat bygherre

T-KON Ingeniører

bottom of page