top of page

TAGTERRASSER PÅ AMAGER

Projektet omfatter udvidelse af 8 taglejligheder i karréen Amager Boulevard, Amagerbrogade og Hollænderdybet. Taglejlighederne ligger i mansardetagen. Beboerne har fået mulighed for at tilkøbe loftrummet over deres lejligheder, og ønsker at udvide deres nuværende lejligheder ved inddragelse af overliggende spidsloft. De eksisterende lejligheder er mellem 55 og 132 m², udvidelserne er mellem 37 og 95 m². Mod gade ændres tag og tagform ikke, men der sættes ovenlysvinduer i den skrå tagflade over spidsloftet. I tre af lejlighederne ønskes små vinduer i frontispicer mod gade udvidet, og der ønskes desuden mindre ovenlysvinduer (55x70) i frontispicens tag. Mod gård bevares tagformen over spidsloftet også, og der etableres indlæggende tagterrasser i syv af lejlighederne. Tagterrasser etableres med et udtryk svarende til udtrykket på ejendommens kommende altaner. Værn og rammer udføres i galvaniseret stål, og gulv og håndliste udføres i lyst hårdttræ. Flunke og inddækninger udføres i zink. I én af lejlighederne er tagfladen mod gård ikke stor nok til etablering af tagterrasse, her ønskes i stedet dobbelthøje ovenlysvinduer.

Sted:

Typologi:

Størrelse:

Status:

Klient:

Samarbejdspartnere:

København S, Danmark

Tagterrasser

7 stk.

Projektering

Andelsboligforening

T-KON Ingeniører / ​Rönby.dk

bottom of page