top of page

ONE MILLION OPPORTUNITIES - EUROPAN15

Områderne Hovhult, Dalaberg og Bulid i Uddevalla er karakteriseret af mange sociale og fysiske udfordringer – men rummer samtidig en stor mængde uudviklet potentialet. Udfordringerne for bydelene byder på alt fra arbejdsløshed og manglende integration, og områderne er samtidig isoleret, har dårligt omdømme og befolkningen føler sig utrygge i områderne. Vores forslag til Europan15 sætter fokus på at udvikle bydelenes uforløste potentiale og udvikle området til et attraktivt sted at bosætte sig i Sverige. Gennem en langsigtet udviklingsplan vil vi transformere bydelene i etaper. Knudepunktet for processen bliver ressourcerummene OMO - en fleksibelt type fællesrum i forskellige størrelser, der skal danne rammer om fællesskabet og danne grobund for spirende iværksættere. Dette sker ved bla. at styrke forbindelsen til områderne med offentlig transport, skabe nye vigtige destinationer, definere områderne tydeligt, skabe en større variation i typen af boliger og hæve kvaliteten af disse, samt styrke tilhørsforholdet gennem f.eks. nyttehaver – samlet set skabe grobund til at fællesskabet, forenings- og iværksætterlivet kan blomstre, og derved give Hovhult, Dalaberg og Bulid noget at være stolte af.

Sted:

Typologi:

Størrelse:

Status:

Klient:

Samarbejdspartnere:

Uddevalla, Sverige

Helhedsplan / Boligbyggeri

233 ha

Konkurrenceforslag

Uddevalla Kommune

-

bottom of page