top of page
dsp_bjerggade_2_koege__F6A2881_edited_edited.jpg

Developer hos folk

Folk har mange gode, tilbagevendende samarbejdspartnere, og vi kan lide at arbejde sammen med ejendomsudviklere. Fokus er altid knivskarpt og det er en fornøjelse udvikle projekter, som er bæredygtige forretninger, og som beriger de områder, de udvikles i.

Vi kommer i mål med vores projekter, og vi er ikke bange for at tage en svær dialog med myndighederne, når mulighederne skal afsøges.

Vi prioriterer at være tilgængelige og overholde vores aftaler, og det betyder meget for os, at vores kunder er trygge og tilfredse i samarbejdet. 

Folk Arkitekter lægger vægt på en god dialog. De har en klar bevidsthed om de forventninger og forudsætninger alle parter bringer ind i samarbejdet, og især bygbarhed og projektøkonomi er i fokus. Et samarbejde der klart kan anbefales.

Tonny Ager, Developer.

Jeres projekt fra idé til færdigt byggeri

1. Opstartsmøde

Ved det indledende møde gennemgår vi jeres case, og lægger en plan for projektets fremdrift med jer. Vi samler trådende og hjælper med tidsplan, budget og koordinering med nødvendige parter.

2. Skitsefase

I skitsefasen udarbejder vi forslag til udformning og disponering af projektet. Vi indhenter nødvendigt materiale fra myndighederne og tager gerne en forhåndsdialog med sagsbehandleren for at afklare mulighederne. Hvis projektet kræver lokalplan arbejder vi tæt sammen med kommunen, for at varetage jeres behov og ønsker, og leverer alt nødvendigt materiale der skal til, for at lokalplanen kan vedtages.

3. Myndighedsfase

Hvis jeres projekt kræver byggetilladelse, skal der indsendes myndighedsprojekt til kommunen. I denne fase tegnes projektet igennem på et overordnet niveau. Når disponeringen giver mening, og eventuelle lokalplaner er vedtaget, udarbejder vi de tegninger og beskrivelser, der skal bruges til at søge om byggetilladelse hos kommunen. Vi står også for at koordinere eksterne rådgivere og for at indhente nødvendigt materiale og dokumentation herfra. Vi står som regel for indsendelse og dialog med kommunen under sagsbehandling.

4. Projektering

Projektet detaljeres med udgangspunkt i eventuelle byggetilladelser og ingeniørberegninger, og der tages stilling til eksakte materialer, produkter og konstruktionsdetaljer. Fasen munder ud i et hovedprojekt, som bruges til at indhente tilbud på opgaven og som grundlag for entreprisekontrakten med de entreprenører, der skal udføre opgaven. Hvis projektet skal udbydes i totalentreprise, bistår vi gerne totalentreprenøren med projektering eller sparring i den forbindelse. Hvis projektet skal udbydes i hovedentreprise leverer vi et fuldt oplyst udbudsmateriale. ​ Ved licitationen indhentes der tilbud fra en række entreprenører. Vi afholder som regel besigtigelser med de aktuelle entreprenører og opklarer eventuelle spørgsmål, så de endelige tilbud er præcise og sammenlignelige. Vi gennemgår tilbuddene, så i kan vælge en entreprenør på et oplyst grundlag, og bistår i sidste ende med at få kontrakten i hus på det rigtige grundlag.

5. Udførelse

Under byggeriet vil vi typisk tilse projektet en gang hver anden uge og i den forbindelse udarbejde byggemødereferater så alle ændringer mv. bliver ført til protokol. Vi fører også tilsyn med udførelsen, så byggeriet udføres iht. ingeniørens beregninger og gældende forskrifter. Når byggeriet nærmer sig afslutningen, udfører vi mangelgennemgang for at sikre, at I får den vare, I har betalt for. Ved byggeriets afslutning, afholder vi afleveringsforretning, og kontrollerer at entreprenøren overleverer den dokumentation, som er nødvendig for at færdigmelde byggeriet hos myndighederne.

Nybyggeri

Folk yder rådgivning ifm. nyopførelse af bolig-, erhverv- og fritidsarkitektur i alle størrelser og i alle projektets faser. Vi lægger stor vægt på at byggeriet er robust, fleksibelt og forankret i det område det opføres i. På den måde sikres en lang levetid, og en bæredygtig investering.

Enscape_2024-03-13-12-44-51_ps_RED.png
Slide5.jpg

Planlægning og udvikling

Tegnestuen har lang erfaring med planlægning, og vi har udviklet flere spændende lokalplaner i samarbejde med bygherre og kommune. Vi kan lide at arbejde med de svære og oversete steder. Gennem grundige analyser og struktureret argumentation, hjælper vi bygherre med at klargøre visionen overfor myndighederne, så projekternes potentiale kan udfoldes, mens stedets ånd bevares.

Vi er med fra første dialogmøde hos kommunen til lokalplanen er godkendt, og biddrager med sparring, udvikling og illustrativt materiale.

Muligheder

Mange ejendomme ligger hen med et tabt potentiale. For stedet, brugeren og ejeren. At investere i eksisterende ejendom, måske en man allerede ejer, sparer developeren for den evindelige jagt på den perfekte byggegrund. Det kan være en uudnyttet tagetage, eller en mulig fortætning af en baggård, der kan være med til at samle en ejendom, forbedre brugerens oplevelse, og muliggøre en investering for ejeren.

TQ2A8736_edited.jpg
bottom of page