top of page
Slide_edited.jpg

Boligforening hos folk

Vi indleder altid med et opstartsmøde, hvor ønsker og behov føres til protokol, så projektet kan udføres inden for en overskuelig tid og økonomi. Vi gør en stor dyd ud af, at præsentere vores arbejde på en enkelt og forståelig måde, og vi stiller gerne op til møder og generalforsamlinger for at præsentere et projekt for alle foreningens beboere.

Vi leverer rådgivning fra skitse til færdigt byggeri, og vi tager gerne den fulde dialog med myndighederne, ejendoms-administrationen og håndværkerne undervejs. 

Vi har i bestyrelsen haft en tæt dialog med Folk Arkitekter i forbindelse med et større renoverings- og altanprojekt. Folk Arkitekter har været engagerede, lydhør og yderst lette at samarbejde med. De følger op på sager hurtigt og helt til dørs. Alt i alt et positivt og ganske givtigt samarbejde. 

Sara Ipsen Pezzolato, A/B Bentzonshus.

Jeres projekt fra idé til færdigt byggeri

1. Opstartsmøde

Ved det indledende møde gennemgår vi drømme og behov, og taler nærmere om den optimale proces for netop jer. Efter et indledende møde kan vi være behjælpelige med tilbud på rådgivning og anslået tidsplan for projektet.

2. Skitsefase

I skitsefasen udarbejder vi et, eller flere, forslag til udformning af jeres projekt. Vi indhenter nødvendigt materiale fra myndighederne og arbejder metodisk for at finde frem til det bedste udtryk og den mest hensigtsmæssige indretning. Skitseforslaget indeholder som regel plantegninger og illustrationer med materialer.

3. Myndighedsfase

Hvis jeres projekt kræver byggetilladelse, skal der indsendes myndighedsprojekt til kommunen. I denne fase rettes de sidste overordnede detaljer ind. Når I er tilfredse med forslaget, udarbejder vi de tegninger og beskrivelser, der skal bruges til at ansøge om byggetilladelse hos kommunen. Myndighedsprojektet består typisk af plan-, facade- og snittegninger, samt beskrivelser af planmæssige forhold, udformning, konstruktion og materialer. Vi står som regel for indsendelse og dialog med kommunen under sagsbehandling.

4. Udbudsfase

Projektet detaljeres med udgangspunkt i eventuelle byggetilladelser og ingeniørberegninger, og der tages stilling til eksakte materialer, produkter og konstruktionsdetaljer. Fasen munder ud i et hovedprojekt, som bruges til at indhente tilbud på opgaven og som grundlag for entreprisekontrakten med de håndværkere der skal udføre opgaven. Hovedprojektet består typisk af arbejdstegninger og beskrivelser. Ved licitationen indhentes der tilbud fra en række entreprenører. Vi afholder som regel besigtigelser på adressen med de aktuelle entreprenører og opklarer eventuelle spørgsmål, så de endelige tilbud er præcise og sammenlignelige. Vi  gennemgår tilbuddene, så i kan vælge en entreprenør på et oplyst grundlag, og bistår i sidste ende med at få kontrakten i hus på det rigtige grundlag.

5. Byggefase

Under byggeriet vil vi typisk tilse projektet en gang hver anden uge og i den forbindelse udarbejde byggemødereferater så alle ændringer mv. bliver ført til protokol. Vi fører også tilsyn med udførelsen, så byggeriet udføres iht. ingeniørens beregninger og gældende forskrifter. Når byggeriet nærmer sig afslutningen, udfører vi mangelgennemgang for at sikre, at I får den vare, I har betalt for. Ved byggeriets afslutning, afholder vi afleveringsforretning, og kontrollerer at entreprenøren overleverer den dokumentation, som er nødvendig for at færdigmelde byggeriet hos myndighederne.

Tagboliger og tagterrasser

Det pusterum, som et hyggeligt og velfungerende fritidshus kan give en travl familie, er helt uvurderligt.

Et fritidshus skal være velfungerende, og først og fremmest passe til familiens behov, men et fritidshus skal også være fleksibelt. Vi lægger stor vægt på, at finde de "ekstra rum", så der altid er en hems eller en niche til de overnattende gæster. 

SKAL REVIDERES

Slide_edited.jpg

Få styr på ejendommen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

SKAL REVIDERES

Udeliv og fællesskab

Når man skal bygge nyt, er det sjældent, at behovet og byggegrunden passer ind i en forudbestemt boks. Vi kan hjælpe jer med at realisere drømmen og skabe det perfekte hjem til familien. Vi starter med en omfattende skitseproces, som udfolder alle muligheder for vores klienter. Gennem grundig dialog hjælper vi jer med at stille skarpt på drømme og behov, og udarbejder gerne flere forskellige forslag, så i kan vælge den vej der er rigtig for jer.

SKAL REVIDERES

IMG_20201012_120239_edited_edited.jpg
bottom of page