top of page
20221110_120530_edited.jpg

Privat kunde hos folk

Der er ikke noget mere spændende og forpligtende end at arbejde med folks hjem. Med fokus på dialog, tryghed og godt samarbejde hjælper vi vores kunder sikkert gennem alle projektets faser, og sammen skaber vi interessante og holdbare rammer for livet. 

Folk Arkitekter rådgav os fra start til slut i forbindelse med en gennemgribende ombygning. Deres tilgang til den designmæssige del var en perfekt balancegang mellem det kreative og funktionelle - altid med vores families brug og fremtidige leven i huset for øje.

Anders Digemose, privat kunde.

Jeres projekt fra idé til færdigt byggeri

1. Idémøde

Ved det indledende møde gennemgår vi drømme og behov, og taler nærmere om den optimale proces for netop jer. Efter et indledende møde kan vi være behjælpelige med tilbud på rådgivning og anslået tidsplan for projektet.

2. Skitsefase

I skitsefasen udarbejder vi et, eller flere, forslag til udformning af jeres projekt. Vi indhenter nødvendigt materiale fra myndighederne og arbejder metodisk for at finde frem til det bedste udtryk og den mest hensigtsmæssige indretning. Skitseforslaget indeholder som regel plantegninger og illustrationer med materialer.

3. Myndighedsfase

Hvis jeres projekt kræver byggetilladelse, skal der indsendes myndighedsprojekt til kommunen. I denne fase rettes de sidste overordnede detaljer ind. Når I er tilfredse med forslaget, udarbejder vi de tegninger og beskrivelser, der skal bruges til at ansøge om byggetilladelse hos kommunen. Myndighedsprojektet består typisk af plan-, facade- og snittegninger, samt beskrivelser af planmæssige forhold, udformning, konstruktion og materialer. Vi står som regel for indsendelse og dialog med kommunen under sagsbehandling.

4. Udbudsfase

Projektet detaljeres med udgangspunkt i eventuelle byggetilladelser og ingeniørberegninger, og der tages stilling til eksakte materialer, produkter og konstruktionsdetaljer. Fasen munder ud i et hovedprojekt, som bruges til at indhente tilbud på opgaven og som grundlag for entreprisekontrakten med de håndværkere der skal udføre opgaven. Hovedprojektet består typisk af arbejdstegninger og beskrivelser. Ved licitationen indhentes der tilbud fra en række entreprenører. Vi afholder som regel besigtigelser på adressen med de aktuelle entreprenører og opklarer eventuelle spørgsmål, så de endelige tilbud er præcise og sammenlignelige. Vi  gennemgår tilbuddene, så i kan vælge en entreprenør på et oplyst grundlag, og bistår i sidste ende med at få kontrakten i hus på det rigtige grundlag.

5. Byggefase

Under byggeriet vil vi typisk tilse projektet en gang hver anden uge og i den forbindelse udarbejde byggemødereferater så alle ændringer mv. bliver ført til protokol. Vi fører også tilsyn med udførelsen, så byggeriet udføres iht. ingeniørens beregninger og gældende forskrifter. Når byggeriet nærmer sig afslutningen, udfører vi mangelgennemgang for at sikre, at I får den vare, I har betalt for. Ved byggeriets afslutning, afholder vi afleveringsforretning, og kontrollerer at entreprenøren overleverer den dokumentation, som er nødvendig for at færdigmelde byggeriet hos myndighederne.

Fritidshuse

Det pusterum, som et hyggeligt og velfungerende fritidshus kan give en travl familie, er helt uvurderligt.

Et fritidshus skal være velfungerende, og først og fremmest passe til familiens behov, men et fritidshus skal også være fleksibelt. Vi lægger stor vægt på, at finde de "ekstra rum", så der altid er en hems eller en niche til de overnattende gæster. 

Foto_edited.jpg
20221110_101347_edited.jpg

Tilbygninger

Når man bor i sit drømmehus og pladsen bliver for trang er tilbygning en bæredygtig måde at skabe det rum man har brug for som familie. Ombygning og tilbygning er en af tegnestuens spidskompetencer og vi sætter en stor ære i at ramme vores kunders behov, alt imens arbejdet planlægges og udføres med stor respekt for den oprindelige ejendom. 

Villaer

Når man skal bygge nyt, er det sjældent, at behovet og byggegrunden passer ind i en forudbestemt boks. Vi kan hjælpe jer med at realisere drømmen og skabe det perfekte hjem til familien. Vi starter med en omfattende skitseproces, som udfolder alle muligheder for vores klienter. Gennem grundig dialog hjælper vi jer med at stille skarpt på drømme og behov, og udarbejder gerne flere forskellige forslag, så i kan vælge den vej der er rigtig for jer.

11.jpg
Slide.jpg

Lejligheder

At bo på færre m2, er den mest bæredygtige tilgang til byggeri der findes. Smarte løsninger og grundig planlægning af funktioner, er nødvendig når man skal forløse potentialet i gamle etageejendomme.

Et nærliggende loftrum eller en ny planløsning kan tit ændre trange kår og udfordringer i dagligdagen til en bolig med et helt nyt perspektiv. Om det er den unge familie, der elsker at bo i byen, eller den mere modne af slagsen, der har brug for en bolig der spiller, har vi løsningerne til ombygning af jeres lejlighed. 

bottom of page