top of page

OM FOLK

Hos Folk Arkitekter tager vi altid afsæt i menneske og miljø, og med fokus på brugerens specifikke behov, udvikler vi nye måder at leve og bo.

Vi respekterer vores omgivelser, og det betyder meget for os at skabe teknisk-, økonomisk- og socialt bæredygtige projekter der bidrager til deres respektive miljø.

Vi arbejder metodisk, afsøgende og legende for at afdække alle projekters fulde potentiale, også steder hvor mulighederne kan være svære at få øje på. I arbejdsprocessen lægger vi stor vægt på god kommunikation med brugere, myndigheder, eksterne rådgivere mfl. På den måde sikrer vi, at det færdige projekt altid har en høj kvalitet. Tegnestuen drives af tre partnere – Christopher Galliano, Morten Vestberg Hansen og Michael de Lichtenberg – der alle er uddannet ved Kunstakademiets Arkitektskole i København. Vi har gode samarbejdspartnere, og beskæftiger os med projekter i alle størrelser – alt fra udviklingsprojekter og helhedsplaner til opførelse, ombygning og renovering af større og mindre byggeri.

"Hos Folk Arkitekter tager vi altid afsæt i menneske og miljø, og med fokus på brugerens specifikke behov, udvikler vi nye måder at leve og bo. "

Arkitekter & Partnere, Christopher Galliano, Morten Vestberg Hansen & Michael de Lichtenberg

PROCES

PROGRAMFASEN

Idéoplæg (Kundemøde)
Bygherre/beboere/brugere redegør for deres tanker, idéer og behov overfor rådgiveren. Rådgiveren gransker bygherres idéer ift. eksisterende forhold som lokalplaner, byggetekniske muligheder, miljøhensyn osv. Bygherres idéer og rådgivers granskning samles i et ideoplæg.

Byggeprogram (Opgavebeskrivelse)
Med udgangspunkt i idéoplægget udarbejder bygherre og rådgiver et byggeprogram, som er det overordnede grundlag for opgavens løsning.

FORSLAGSFASEN

Dispositionsforslag (Skitseforslag)
Med udgangspunkt i byggeprogrammet udarbejdes et dispositionsforslag som indeholder indledende skitser, tidsplan og eventuelt et økonomisk overslag. Dispositionsforslaget præsenteres for bygherre/beboere/brugere i tekst, tegning. og model. 

Projektforslag (Tilrettet skitseforslag)
Dispositionsforslag granskes og tilrettes iht. byherres/beboernes ønsker, og videreudvikles til et projektforslag, som er grundlag for den videre projektering.

PROJEKTERINGSFASEN

Forprojekt (Myndighedsprojekt)
Med udgangspunkt i et godkendt projektforslag udarbejdes et myndighedsprojekt som bruges til at søge om byggetilladelse ved kommunen.

Hovedprojekt og udbud (Byggetegninger)
Med udgangspunkt i byggetilladelse og projekter fra eksterne rådgivere, som f.eks. ingeniør og geotekniker, udføres detaljerede tegninger, beskrivelser og tilbudslister. Delelementerne godkendes af bygherre og samles i et udbuds-materiale. Med udbudsmaterialet som grundlag indhentes tilbud på bygge-opgaven.

UDFØRELSESFASEN

Kontrahering (Kontrakt)

Med udgangspunkt i godkendt tilbud, hovedtidsplan og entreprisekontrakt igangsættes udførelsen.

Tilsyn (Byggemøder)

Rådgiver fører tilsyn gennem hele udførelsen, og afholder opstartsmøde, tilsynsmøder, mangelgennemgang og afleveringsforretning iht. bygherres ønsker og behov.

Rådgiver tilbyder også 1 års og 5 års gennemgang, efter projektet er taget i brug.

KONTAKT OS FOR MERE INFO

Hvis du ønsker at høre mere om Folk Arkitekters arbejde & proces eller har du spørgsmål vedr. noget trejde, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående: 

Vi forsøger at besvare din henvendelse pr. mail så hurtigt som muligt, dog senest inden for 2 hverdage.

bottom of page