top of page

Kultur, sport og fritid

Hvis din forening eller institution har store drømme og mangler rammerne, er der helt sikkert en løsning.

Vi har arbejdet med græsrødder, frivillige foreninger og uddannelsesinstitutioner gennem flere år, og elsker at være med fra selv de helt tidlige stadier. Gennem grundig dialog og workshops, kan vi hjælpe jer med at se mulighederne, formulere et klart byggeprogram og forløse tankerne i gennemførte idéoplæg.

 

Når der skal rejses midler, bidrager vi til fondsansøgning med budgetter. illustrationer og alt andet der skal til, for at projektet får den slagkraft det fortjener. Når endelig finansiering er på plads, kan vi rådgive jer hele vejen til projektet står klar. 

Jeres projekt fra idé til færdigt byggeri

1. Idémøde

Ved det indledende møde gennemgår vi drømme og behov, og taler nærmere om den optimale proces for netop jer. Efter et indledende møde kan vi være behjælpelige med tilbud på rådgivning og anslået tidsplan for projektet.

2. Skitsefase/funding

I skitsefasen udarbejder vi et, eller flere, forslag til udformning af jeres projekt. Vi hjælper med byggeprogrammer, budgetter, idéoplæg og alt der skal til, for at projektet kan udvikle sig fra idé til virkelighed. Hvis der skal fondsansøges til dele af projektet, bidrager vi med tekster, illustrationer og andet "salgsmateriale" der skal til for at undertrege projektets kvalitet.

3. Myndighedsfase

Hvis jeres projekt kræver byggetilladelse, skal der indsendes myndighedsprojekt til kommunen. I denne fase rettes de sidste overordnede detaljer ind. Når I er tilfredse med forslaget, udarbejder vi de tegninger og beskrivelser, der skal bruges til at ansøge om byggetilladelse hos kommunen. Myndighedsprojektet består typisk af plan-, facade- og snittegninger, samt beskrivelser af planmæssige forhold, udformning, konstruktion og materialer. Vi står som regel for indsendelse og dialog med kommunen under sagsbehandling.

4. Udbudsfase

Projektet detaljeres med udgangspunkt i eventuelle byggetilladelser og ingeniørberegninger, og der tages stilling til eksakte materialer, produkter og konstruktionsdetaljer. Fasen munder ud i et hovedprojekt, som bruges til at indhente tilbud på opgaven og som grundlag for entreprisekontrakten med de håndværkere der skal udføre opgaven. Hovedprojektet består typisk af arbejdstegninger og beskrivelser. Ved licitationen indhentes der tilbud fra en række entreprenører. Vi afholder som regel besigtigelser på adressen med de aktuelle entreprenører og opklarer eventuelle spørgsmål, så de endelige tilbud er præcise og sammenlignelige. Vi  gennemgår tilbuddene, så i kan vælge en entreprenør på et oplyst grundlag, og bistår i sidste ende med at få kontrakten i hus på det rigtige grundlag.

5. Byggefase

Under byggeriet vil vi typisk tilse projektet en gang hver anden uge og i den forbindelse udarbejde byggemødereferater så alle ændringer mv. bliver ført til protokol. Vi fører også tilsyn med udførelsen, så byggeriet udføres iht. ingeniørens beregninger og gældende forskrifter. Når byggeriet nærmer sig afslutningen, udfører vi mangelgennemgang for at sikre, at projektet har den kvalitet det skal have. Ved byggeriets afslutning, afholder vi afleveringsforretning, og kontrollerer at entreprenøren overleverer den dokumentation, som er nødvendig for at færdigmelde byggeriet hos myndighederne.

Kultur

Foreningslivet omkring fag som musik, dans og billedkunst er et fantastisk inspirerende udgangspunkt for spændende arkitektur. Vi elsker at arbejde med de kreative fag og sætter en stor ære i at forstå vores kunders behov og drømme.

I samarbejde med lokale aktører og i respekt for konteksten har Folk arkitekter udviklet flere forslag til transformation af eksisterende bygninger og udvikling af skrøbelige miljøer.

Enscape_2024-03-01-15-16-25_ps.jpg

Sport og aktivitet

Sport og aktivitet er livsnerve i store dele af det danske forenings- og institutionsliv, og rundt omkring i landet skabes der lokal og regional udvikling ved at implementere projekter der sætter aktivitet og udeliv i fokus.

Det er spændende at arbejde med aktivitet og bevægelse som motor for udvikling af særlige områder, og vi har de seneste år særligt beskæftiget os med havneområder rundt omkring i landet. 

Fritid

Arkitektur for alle, alle steder på alle tidspunkter. Det er en af de mest givende bidrag til samfundet at hjælpe lokale aktører og græsrødder med at forløse de drømme de har for deres område.

Om det er store forsamlingshuse med plads til senioren, ungdommen og det spirende erhvervsliv, eller forsigtige indgreb på særlige steder, kan arbejdet med ildsjæle rundt omkring i landet, gøre en kæmpe forskel for lokalmiljøer og den enkelte borgers velvære. 

bottom of page