top of page

TAGBOLIG PÅ NØRREBRO

Bygherre har fået mulighed for at tilkøbe tagetagen over deres lejlighed på 4. sal, og ønsker at inddrage arealet i deres lejlighed. Flere andre beboere i ejendommen har allerede tilkøbt og inddraget tagetagen i deres lejligheder. Depotrum som nedlægges ifm. inddragelse af tagetage i lejlighed, reetableres i bygningen iht. plan udført af ejendommens bestyrelse. Tagetagen forbindes til den underliggende lejlighed via trappe i eksisterende køkkenrum. Tagetagen indrettes med stue, soveværelse, badeværelse og privat inde-liggende tagterrasse. Fra stuen er der adgang til soveværelse, badeværelse og tagterrasse. Fra soveværelset er der adgang gennem loftlem til privat loftrum. For hvert rum i tagetagen gælder, at der for mere end 3,5 m2 af gulvarealet er mere end 2,3 m til loftet. Mod gaden etableres tre københavnerkviste med to fag. Kviste etableres i flugt over underliggende vinduesfag. Kviste udføres i zink, i samme stil og udtryk som de øvrige kviste i karréen. Mod gården etableres en inde-liggende tagterrasse i stil og udtryk som de øvrige inde-liggende tagterrasser, der er etableret i karréen. Tagterrasse etableres med værn og opkant iht. bestemmelser i BR15. Mellem tagterrasse og stue etableres glasparti med terrassedør i 4 fag. Mod gården etableres i øvrigt i alt to ovenlys-vinduer i størrelsen 780x1400mm i hhv. stue og badeværelse og i alt fire ovenlysvinduer i størrelsen 550x980mm i hhv. stue og loftrum.

Sted:

Typologi:

Størrelse:

Status:

Klient:

Samarbejdspartnere:

København N, Danmark

Tagbolig

130 m2

Opført 2019

Privat bygherre

T-KON Ingeniører / Møller & Juul

bottom of page