top of page

FORENINGER

Vi indleder altid dialogen med et opstartsmøde, hvor alle involverede parter er tilstede. På opstartsmødet føres alle ønsker og behov til protokol, således at projektet kan udføres inden for en overskuelig tid og økonomi. 

Vi gør en stor dyd ud af, at præsentere vores arbejde på en enkelt og forståelig måde, og vi stiller gerne op til møder og generalforsamlinger for at præsentere et projekt for alle foreningens beboere.

Vi udfører alt arbejde fra skitser til færdigt byggeri, og vi tager gerne den fulde dialog med myndighederne, ejendoms-administrationen og håndværkerne.

For nærmere beskrivelse af vores arbejdsmetode og proces, se venligst "om folk".

"Vi har i bestyrelsen haft en tæt dialog med Folk Arkitekter i forbindelse med et større renoverings- og altanprojekt. Folk Arkitekter har været engagerede, lydhør og yderst lette at samarbejde med. De følger op på sager hurtigt og helt til dørs. Alt i alt et positivt og ganske givtigt samarbejde."

A/B Bentzonshus, Sara Ipsen Pezzolato

TAG OG TAGBOLIGER

ALTANPROJEKTER

RENOVERING OG OMBYGNING

bottom of page