BAGGÅRDSHUSENE

Folk arkitekter har tegnet et forslag til en gruppe baggårdshuse samt en infill som erstatning for en række garagebebyggelser i Østergade i det gamle bycentrum af Næstved. Med respekt for materialitet og udtryk indpasser baggårdshusene sig i sin kontekst og tilbyder en attraktiv boligfortætning i midtbyen. Området vil bestå af grønne fællesarealer som små baggårde placerer sig naturligt i landskabet. Under niveauerne placeres veludnyttet parkeringsmuligheder med niveaufri adgang til boligerne. ​ Folk arkitekter har tegnet et forslag til en gruppe baggårdshuse samt en infill som erstatning for en række garagebebyggelser i Østergade i det gamle bycentrum af Næstved. Med respekt for materialitet og udtryk indpasser baggårdshusene sig i sin kontekst og tilbyder en attraktiv boligfortætning i midtbyen.

Sted:

Typologi:

Størrelse:

Status:

Klient:

Samarbejdspartnere:

Næstved, Danmark

Boligbyggeri

1.800 m2

Under opførelse

A-D-P Ejendomme ApS

William Tolstrup Arkitekter / Rambøll

folkarkitekter  

Ryesgade 19A, 2200 København N