top of page

BAUNEVANGEN BEBOERHUS

Baunevangen Boligafdeling ønsker at udvide beboerhuset med 42 m2 fællesrum i en tilbygning i forlængelse af eksisterende fællesrum. Tilbygningen skal skabe plads omkring arrangementerne afholdt af områdets beboere inkl. beboere i nyopførte ældreboliger i området. Tilbygningen skal også opføres som en let struktur på punktfundamenter som eksisterende byggeri. Tilbygningen skal i facaden opføres i energirigtigt støjglas og med en fuld foldedør i den sydlige gavl som kan åbnes ved fællesarrangementer samt vinklede lameller mod vest for den tilstødende nabos privatliv. Ud fra tilbygningen udvides med 42 m2 let overdækning mod eksisterende udeaktiviteter som legeplads og petanque som bevares. Ud fra overdækningen sammenbindes udeområdet med en ny pladsdannelse centralt i Baunevangen. Overdækningen og pladsdannelsen skal danne rammerne for ophold for børnefamilier, unge og ældre i dagligdagen, hvor man kan mødes omkring aktiviteter som leg, grill med fællesspisning og under skyggen fra overdækningen, der en varm sommerdag vil fungere som en pavillon i det offentlige rum, som især de ældre og forældre med små børn vil få glæde af, når solen står højt på himmelen.

Sted:

Typologi:

Størrelse:

Status:

Klient:

Samarbejdspartnere:

Hvidovre, Danmark

Beboerhus

115 m2

Myndighedsbehandling

Hvidovre Boligselsskab, Baunevangen

T-KON Ingeniører / KAB

bottom of page